Thursday, 4 June 2009

تحديث: شوية تعليقات على ما اهدى خالص بقى

هي كل الناس عمالة تكلمني وتضحك ليه؟ انا مش شايفة حاجة تضحك، مروة صاحبتي تتصل بيا وتقول لي فكرني بالسادات، ده ختم المصحف في الخطبة، وبقيت حاسة انه في آخر الخطبة ح يقول: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا
وعمالة تضحك
ومينا يقول لي: زعلانة ليه؟ ماهو قال كل الكلام وعكسه كله وانت نقي اللي يعجبك
ويضحك
انا مش شايفة حاجة تضحك، وانا مش زعلانة منه هو في حاجة، انا عايزة امسك اللي قعدوا يصقفوا من غير سبب دول واديهم بالروسية واحد واحد، واللي قال
we love you Obama
لازم تعرفوا لي مين ده، لو راجل يقول انا اللي عملت كده... عشان نعرف ميوله بقى، ده انا اللي ست وما اتلهيتش بحلاوته، يقوم هو يفقد اعصابه بالطريقة دي؟
لحد دلوقت مش مصدقة، واحد في اللحظة دي قواته بتضرب فلاحين واطفال وستات وبيبرر وبعدين يقول لنا احنا ان الفلسطينيين لازم يتوقفوا عن قتل الاطفال والستات، وماحدش يقول لي اسرائيل ضاغطة عليه، اسرائيل ضغطت عليه عشان يبرر احتلال بلد وقتل الناس؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صقفوا على ايه؟ ده انا كنت ح اكسر التلفزيون
لا وقاعد يأوأ لنا على احداث حداشر سبتمبر والهولوكوست ويقول لنا احنا انسوا الماضي
!!!!!!!!!!!
الماضي ده اللي هو غزو بلدين عشان برجين وقتل اكتر من تلاتة مليون عشان تلاتلاف؟
لما الصداع يروح وابطل عياط ح نتناقش بقى في الخطاب دهون كلمة كلمة لاني دلوقت مافيش في دماغي غير الشتيمة
وفعلا زي ما واحدة علقت لي هنا، ده دجااال، دجااااااااااااال زي الدجالين اللي مذكورين في الكتاب المقدس وفي السنة، وبيلف العالم ويبلف الناس
بالظبط زي ما الرسول وصف الدجال، وبرضه ما دخلش مكة والمدينة زي ما الرسول قال، وبرضه ناره شكلها من برة زي الجنة، وجنته شكلها من برة زي النار
ده المسيخ الدجال
اقروا سورة الكهف عشان ربنا يسترها معانا
(ملحوظة: صقفوا له تلاتين مرة بالعدد)
اتعود في حياتك حتى، مش بس في الخطابات السياسية، انك لما تسمع بني ادم، تشفي كلامه عشان تجيب نيته ناحيتك من الاخر
زي كده

I am honored to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, Al-Azhar has stood as a beacon of Islamic learning, and for over a century, Cairo University has been a source of Egypt’s advancement. Together, you represent the harmony between tradition and progress. I am grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt. I am also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a greeting of peace from Muslim communities in my country: assalaamu alaykum.


We meet at a time of tension between the United States and Muslims around the world – tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of co-existence and cooperation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.


Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11th, 2001 and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries, but also to human rights. This has bred more fear and mistrust.


So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, and who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. This cycle of suspicion and discord must end.


I have come here to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world; one based upon mutual interest and mutual respect; and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive, and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles – principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.


I do so recognizing that change cannot happen overnight. No single speech can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have all the complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to move forward, we must say openly the things we hold in our hearts, and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground. As the Holy Koran tells us, “Be conscious of God and speak always the truth.” That is what I will try to do – to speak the truth as best I can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.


Part of this conviction is rooted in my own experience. I am a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of dawn and the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith.


As a student of history, I also know civilization’s debt to Islam. It was Islam – at places like Al-Azhar University – that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe’s Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality.


I know, too, that Islam has always been a part of America’s story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President John Adams wrote, “The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims.” And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, served in government, stood for civil rights, started businesses, taught at our Universities, excelled in our sports arenas, won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim-American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Koran that one of our Founding Fathers – Thomas Jefferson – kept in his personal library.


So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn’t. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.


But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words – within our borders, and around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept: E pluribus unum: “Out of many, one.”


Much has been made of the fact that an African-American with the name Barack Hussein Obama could be elected President. But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores – that includes nearly seven million American Muslims in our country today who enjoy incomes and education that are higher than average.


Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one’s religion. That is why there is a mosque in every state of our union, and over 1,200 mosques within our borders. That is why the U.S. government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab, and to punish those who would deny it.


So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations – to live in peace and security; to get an education and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.


Of course, recognizing our common humanity is only the beginning of our task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face are shared, and our failure to meet them will hurt us all.


For we have learned from recent experience that when a financial system weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of mountains, people are endangered across an ocean. And when innocents in Bosnia and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. That is what it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to one another as human beings.


This is a difficult responsibility to embrace. For human history has often been a record of nations and tribes subjugating one another to serve their own interests. Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners of it. Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared.


That does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: we must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak as clearly and plainly as I can about some specific issues that I believe we must finally confront together.


The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.


In Ankara, I made clear that America is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security. Because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as President to protect the American people.

تبرير غزوه لافغانستان

(ملحوظة: الاحتلال مازال قائما والاطفال والنساء يموتون يوميا في القرى)

The situation in Afghanistan demonstrates America’s goals, and our need to work together. Over seven years ago, the United States pursued al Qaeda and the Taliban with broad international support. We did not go by choice, we went because of necessity. I am aware that some question or justify the events of 9/11. But let us be clear: al Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet Al Qaeda chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with.

تهديده بالاستمرار في الاحتلال

Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there. It is agonizing for America to lose our young men and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan and Pakistan determined to kill as many Americans as they possibly can. But that is not yet the case.

تأكيده على عدم الاعتذار عن غزو افغانستان والتحجج بان معاه قوات تانية غير القوات الامريكية

look who is talking about killing

That’s why we’re partnering with a coalition of forty-six countries. And despite the costs involved, America’s commitment will not weaken. Indeed, none of us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have killed people of different faiths – more than any other, they have killed Muslims. Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of nations, and with Islam. The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind; and whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism – it is an important part of promoting peace.


We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. That is why we plan to invest $1.5 billion each year over the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and businesses, and hundreds of millions to help those who have been displaced. And that is why we are providing more than $2.8 billion to help Afghans develop their economy and deliver services that people depend upon.

سيبكوا برضه من كل الرايش اللي في الاول


Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of choice that provoked strong differences in my country and around the world. Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems whenever possible. Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: “I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be.”

وهنا بيزف لنا بشرى ان القوات مش ح تمشي قبل تلات سنين، من هنا لتلات سنين يحلها حلال، ويشعللها شعلول عشان يلاقوا حجة يقعدوا بيها مدة اطول

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future – and to leave Iraq to Iraqis. I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no bases, and no claim on their territory or resources. Iraq’s sovereignty is its own. That is why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we will honor our agreement with Iraq’s democratically-elected government to remove combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all our troops from Iraq by 2012. We will help Iraq train its Security Forces and develop its economy. But we will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron.

اللي بيقول لنا انسوا ماضي ما بطلش أواء على حداشر سبتمبر، دي ولا مندبة الهولوكوست


And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we must never alter our principles. 9/11 was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act contrary to our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year.
ابن الكدابة ما قالش انه محتفظ بوضعهم القانوني وان الموضوع تغيير مناظر بس

ثم يتبع ذلك بتهديد مش بس لافغانستان والعراق كمان لكل المجتمعات الاسلامية

So America will defend itself respectful of the sovereignty of nations and the rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim communities, the sooner we will all be safer.


The second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians and the Arab world.


America’s strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. It is based upon cultural and historical ties, and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied.

تاني مناحة على الهولوكوست، وبيدينا اوامر اننا لازم غصب عن بوزنا نحترم الهولوكوست والا نبقى غلط غلط غلط

(الملحوظة تاني: ده اللي بيقول لنا انسوا الماضي)

Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed – more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, ignorant, and hateful. Threatening Israel with destruction – or repeating vile stereotypes about Jews – is deeply wrong, and only serves to evoke in the minds of Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of this region deserve.

في حديثه عن المعاناة الفلسطينية ما جابش سيرة اهم حاجة: القتل، ولما جاب سيرة اللاجئين ما اتكلمش عن عودتهم، اتكلم عن

"الاهانة"

لما يقول ستة مليون ماتوا في الهولوكست وما يجيبش سيرة مخلوق واحد مات في فلسطين كأن الفلسطينيين ما بيموتوش ولا بيتقتلوا

ايه وجه المقارنة ما بين الم الاهانة و"العزال" من البيت وما بين القتل؟ حط نفسك مكان واحد مش عربي ومش اسرائيلي واسمع الكلمتين دول وكأنك بتاخد معلومة منه، او كأنك رجل فضاء: الفلسطينيين بيعانوا من المهانة، واليهود عانوا من مذبحة

هاه؟

On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people – Muslims and Christians – have suffered in pursuit of a homeland. For more than sixty years they have endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West Bank, Gaza, and neighboring lands for a life of peace and security that they have never been able to lead. They endure the daily humiliations – large and small – that come with occupation. So let there be no doubt: the situation for the Palestinian people is intolerable. America will not turn our backs on the legitimate Palestinian aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own.


For decades, there has been a stalemate: two peoples with legitimate aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It is easy to point fingers – for Palestinians to point to the displacement brought by Israel’s founding, and for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth: the only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and Palestinians each live in peace and security.

خارطة الطريق ترفض عودة اللاجئين، ولا تتحدث الا عن الضفة وغزة للدولة الفلسطينية وكانت اسوأ حاجة في تاريخ العرب وهو بيعيد تجديدها زي بوش بالظبط

هو بوش قال ايه غير انه قال: دولة فلسطينية على اساس خارطة الطريق؟

That is in Israel’s interest, Palestine’s interest, America’s interest, and the world’s interest. That is why I intend to personally pursue this outcome with all the patience that the task requires. The obligations that the parties have agreed to under the Road Map are clear. For peace to come, it is time for them – and all of us – to live up to our responsibilities.

خطابه تجاه القضية الفلسطينية اسوأ من خطاب بوش بكتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

بالنسبة لوعود الدولة وخارطة الطريق فهو ما اضافش لبوش اي حاجة جديدة في النقطة دي

لكن اضاف حاجة جديدة عمر ما بوش قالها، بوش كان دايما يقول: العنف المتبادل ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبعدين يرجع يقول اسرائيل بتدافع عن نفسها

لكن حتى كلمة "العنف المتبادل" اللي كانت بتجننا وتضرب الدم في نافوخنا، اوباما بطل يقولها

بيتكلم بسسسسسسسس عن العنف الفلسطيني

Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing is wrong and does not succeed. For centuries, black people in America suffered the lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the ideals at the center of America’s founding. This same story can be told by people from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It’s a story with a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign of neither courage nor power to shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That is not how moral authority is claimed; that is how it is surrendered.

انا عايزة افهم... احنا البعدا ما عندناش دم وعرفنا، ما عندناش كرامة، وفهمنا، ما عندناش احساس وده من زمان

ما عندناش مخ طيب؟ ما بنفهمش الكلام؟

تابع قلب الحقائق والقاء اللوم على الضحية وكأن المشكلة كلها في الفلسطينيين


Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve the needs of its people. Hamas does have support among some Palestinians, but they also have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, and to unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognize past agreements, and recognize Israel’s right to exist.

وقف الاستيطان كان موجود في خارطة الطريق، يعني مافيش حاجة جديد، احنا مخنا فين؟ بيتكلم عن وقف الاستيطان، مش هدم المستوطنات، بنصقف على ايه؟


At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel’s right to exist cannot be denied, neither can Palestine’s. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop.

وبعدين دولة فلسطينية ايه اللي في الضفة وغزة (زي خارطة الطريق ما بتقول واللي هو اشار لها) وهو بيتكلم عن حكم ذاتييييي

بيتكلم عن حكم ذااااااااااااااااااااااااتيييييييي

اهو


Israel must also live up to its obligations to ensure that Palestinians can live, and work, and develop their society. And just as it devastates Palestinian families, the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel’s security; neither does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives of the Palestinian people must be part of a road to peace, and Israel must take concrete steps to enable such progress.

والمبادرة العربية اللي حلولها مش عادلة ابدا لكن اهي شغالة، او على الاقل ارحم من خارطة الطريق، رفضها اهو، رفضها

بيقول بداية كويسة........ عارفين يعني ايه بداية كويسة، انا بس عايزة البني ادم يفهم الكلام اللي بيتقال له: فيه واحد يقول لك انت غبي

وفيه واحد يقول لك: انت مش بتفهم قوي

الاتنين بيقولوا لك انت غبي، بس التاني نصاب والاولاني مدب

بداية كويسة دي كان بيقولها عبد الوهاب مطاوع للصحفيين اللي كان شايفهم فاشلين: كبداية معقولة، بس...عشان يشيعهم

ايه الغباوة دي.... بيصقفوا على ايه؟


Finally, the Arab States must recognize that the Arab Peace Initiative was an important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other problems. Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people develop the institutions that will sustain their state; to recognize Israel’s legitimacy; and to choose progress over a self-defeating focus on the past.

وبعدين طالعين يقولوا: اعلن التزامه بالسلام........ فين؟


America will align our policies with those who pursue peace, and say in public what we say in private to Israelis and Palestinians and Arabs. We cannot impose peace. But privately, many Muslims recognize that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true.

وبعدين اتكلم عن تدويل القدس

Too many tears have flowed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed (peace be upon them) joined in prayer.

يقوم الهايفين يصقفوا عشان قال موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام

طب ما اخدوش بالهم ان الكلام ده معناه ان القدس الشرقية مش عاصمة فلسطين ولا حاجة؟

The third source of tension is our shared interest in the rights and responsibilities of nations on nuclear weapons.

وهنا بقى ابتدى يتكلم عن نسيان الماضي........... امتى؟ لما جات سيرة ايران عشان امريكا طلعت ميتين ايران من الخمسينات


This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country, and there is indeed a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically-elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I have made it clear to Iran’s leaders and people that my country is prepared to move forward. The question, now, is not what Iran is against, but rather what future it wants to build.


It will be hard to overcome decades of mistrust, but we will proceed with courage, rectitude and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America’s interests. It is about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path.

صقفوا ليه لما قال ح نسعى لخلو المنطقة من تطوير اسلحة نووية لكل الدول الموقعة على اتفاقية التسلح النووي؟

صقفوا ليه؟ اسرائيل مششششش موقعة، وهو ما قالش ح نسعى لان كل الدول توقع

هو قال ح نسعى لان كل الدول الموقعة ما تخالفهاش

صقفوا ليه؟ المترجم كان حمار؟


I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America’s commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. And any nation – including Iran – should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the Treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all countries in the region can share in this goal.


The fourth issue that I will address is democracy.

وبعدين اهو، بيعلن دعمه للديكتاتوريات اهو... اهو... المترجم كان حمار على فكرة، اكيد كان حمار


I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear: no system of government can or should be imposed upon one nation by any other.

وبعدين صقفوا ليه لما قال ح نحترم نتائج الاقتراع في حال ما يبقى الحزب الناجح هو نفسه منساق للديمقراطية

طب ماهو هو الموقف الامريكي من حماس المنتخبة ومن اي حد منتخب، اهو بيقول انه مش ح يقبل اختيار الشعب الا اذا وافق مصالحه ومفاهيمه وتعريفاته هو للحرية زي ما عملوا مع الفلسطينيين والجزائريين والايرانيين اهو

اهو


That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn’t steal from the people; the freedom to live as you choose. Those are not just American ideas, they are human rights, and that is why we will support them everywhere.


There is no straight line to realize this promise. But this much is clear: governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments – provided they govern with respect for all their people.


This last point is important because there are some who advocate for democracy only when they are out of power; once in power, they are ruthless in suppressing the rights of others. No matter where it takes hold, government of the people and by the people sets a single standard for all who hold power: you must maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you must place the interests of your people and the legitimate workings of the political process above your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy.


The fifth issue that we must address together is religious freedom.

ومين قال انه برغم دعمه للديكتاتوريا وهو لسة قايل انا مش ح افرض الديمقراطية، مين قال انه مش ح يتدخل في شئونا؟

ماهو، اهو، فيما يخص مصالحهم اهو بيقول ح اتدخل اهو


Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in Indonesia, where devout Christians worshiped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is the spirit we need today. People in every country should be free to choose and live their faith based upon the persuasion of the mind, heart, and soul. This tolerance is essential for religion to thrive, but it is being challenged in many different ways.


Among some Muslims, there is a disturbing tendency to measure one’s own faith by the rejection of another’s. The richness of religious diversity must be upheld – whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. And fault lines must be closed among Muslims as well, as the divisions between Sunni and Shia have led to tragic violence, particularly in Iraq.


Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfill their religious obligation. That is why I am committed to working with American Muslims to ensure that they can fulfill zakat.


Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit – for instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We cannot disguise hostility towards any religion behind the pretence of liberalism.


Indeed, faith should bring us together. That is why we are forging service projects in America that bring together Christians, Muslims, and Jews. That is why we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah’s Interfaith dialogue and Turkey’s leadership in the Alliance of Civilizations. Around the world, we can turn dialogue into Interfaith service, so bridges between peoples lead to action – whether it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.


The sixth issue that I want to address is women’s rights.


I know there is debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. And it is no coincidence that countries where women are well-educated are far more likely to be prosperous.


Now let me be clear: issues of women’s equality are by no means simply an issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, we have seen Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for women’s equality continues in many aspects of American life, and in countries around the world.


Our daughters can contribute just as much to society as our sons, and our common prosperity will be advanced by allowing all humanity – men and women – to reach their full potential. I do not believe that women must make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. That is why the United States will partner with any Muslim-majority country to support expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through micro-financing that helps people live their dreams.


Finally, I want to discuss economic development and opportunity.


I know that for many, the face of globalization is contradictory. The Internet and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and mindless violence. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge disruptions and changing communities. In all nations – including my own – this change can bring fear. Fear that because of modernity we will lose of control over our economic choices, our politics, and most importantly our identities – those things we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.


But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradiction between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education.


This is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of work. Many Gulf States have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognize that education and innovation will be the currency of the 21st century, and in too many Muslim communities there remains underinvestment in these areas. I am emphasizing such investments within my country. And while America in the past has focused on oil and gas in this part of the world, we now seek a broader engagement.


On education, we will expand exchange programs, and increase scholarships, like the one that brought my father to America, while encouraging more Americans to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students with internships in America; invest in on-line learning for teachers and children around the world; and create a new online network, so a teenager in Kansas can communicate instantly with a teenager in Cairo.


On economic development, we will create a new corps of business volunteers to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim communities around the world.


On science and technology, we will launch a new fund to support technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas to the marketplace so they can create jobs. We will open centers of scientific excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new Science Envoys to collaborate on programs that develop new sources of energy, create green jobs, digitize records, clean water, and grow new crops. And today I am announcing a new global effort with the Organization of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.


All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments; community organizations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.


The issues that I have described will not be easy to address. But we have a responsibility to join together on behalf of the world we seek – a world where extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their citizens, and the rights of all God’s children are respected. Those are mutual interests. That is the world we seek. But we can only achieve it together.


I know there are many – Muslim and non-Muslim – who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn’t worth the effort – that we are fated to disagree, and civilizations are doomed to clash. Many more are simply skeptical that real change can occur. There is so much fear, so much mistrust. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith, in every country – you, more than anyone, have the ability to remake this world.


All of us share this world for but a brief moment in time. The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit ourselves to an effort – a sustained effort – to find common ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings.


It is easier to start wars than to end them. It is easier to blame others than to look inward; to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There is also one rule that lies at the heart of every religion – that we do unto others as we would have them do unto us. This truth transcends nations and peoples – a belief that isn’t new; that isn’t black or white or brown; that isn’t Christian, or Muslim or Jew. It’s a belief that pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the heart of billions. It’s a faith in other people, and it’s what brought me here today.


We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.


The Holy Koran tells us, “O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another.”


The Talmud tells us: “The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace.”


The Holy Bible tells us, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.”


The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God’s peace be upon you.

في النقطتين الباقيين انا تعبت وزهقت

بس البني ادم لازم يتعلم، لما يسمع خطيب مفوه، انه يشيل الرايش والزينة اللي حوالين الكلام ويعلم على الفحوى

تقدروا انتوا تكملوا على النقطتين الباقيين بنفس الطريقة، هات قلب الخساية، قبلها وبعدها مش مهم، ده كلام ابن عم حديت

ولما تجيب قلب الخساية مش ح تلاقي اي اختلاف عن كلام بوش، الفرق ان واحد كان بيقول لنا: يا ولاد الـ**** احنا جايين ننضفكوا والتاني بيقول لنا: يعني هي صحيح الست والدتكوا كان لها سمعة معينة بس احنا ح نساعدكوا على تغيير مسار حياتكوا؟

هو هو نفس الكلام، ح اشد في شعري

التافهين بس هم اللي بيهتموا بتوضيب السفرة ولون المفرش ومش مهم صاحب السفرة لو حاطط لهم كاكا ياكلوها

واللي ما عندهمش كرامة بس هم اللي اي كلمة جبر خاطر تفرحهم

عشان تعرفوا اللي عنده كرامة بيفرح بإيه

اقروا البوست ده، دي خطبة بوش في الكنيسيت الاسرائيلي

خليك محترم في نفسك كده، خلي عندك كرامة

خلي عندنا كرامة

شوية كرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامة

لا ومش غايظني غير ناس بتقول: مش مهم الكلام، نستنى منه الافعال

هو قال ايه؟ قال ايه عشان مستنيين منه افعال؟

يا لاااااااااااااااهوييييييييييييييي ح اتشلللللللللللللللل

42 comments:

طائرٌ حر said...

يخرب عقلك يا نوارة..دانا كنت فاكرك عاقلة ؟ إياك يا بت كنتي معلقة أي أمل على أوباما و فاكراه الفاتح المظفر ؟

أوباما مش زي الحكام عندنا يقول فيطاع و شلوط سيادته دفعة للأمام و ببي سعادته مسك و عنبر و كلام سعادته حكمة للأجيال..أوباما رئيس دولة تحكمها قوانين و دساتير و كونجرس و جيش و المؤسسة الصناعية العسكرية و الإعلام و اللوبي.. و حواديت كتييييييير
و حتى لو كان عاوز يغير مش هيقدر لان السابق ذكرهم واقفين له بالمرصاد.. و هو مش مستعد يتفضح فضيحة كلينتون و لا غيره..أو يتقتل زي كينيدي!!

إذا أوباما ليس صاحب المحل.. أوباما مدير الفرع..الكلمة دي كانت في الفيلم اللي حطيتيه عندك من فترة..

بس اللي غاظني زي ما غاظك شوية الهتيفة اللي جابوهم..هو البلد راحت في داهية من شوية ؟

الكلمة نور said...

اول واحد قاله
we love u Obama
كان شريف منير
من فوق على شمال اوباما

مواطن مصري said...

على فكرة السادات رجع تاني


و اتفق معاة
The people of the world can live together in peace. We know that is God’s vision. Now, that must be our work here on Earth. Thank you. And may God’s peace be upon you.


و قال فيما مععناة ان مش هنعيش في صراعات الماضي يمكننا ان نصنع عالم جديد عالم بلا اسلحة نووية و عالم بلا حروب

جبهة التهييس الشعبية said...

انا ما كانش عندي امل فيه
واظن ده كان واضح من قبل ما يتكلم ومن قبل ما ييجي
صح؟

انا كان عندي امل في الحضور

طلعوا عرصات الصراحة

مافيهمش بني ادم محترم

الكلمة نور

ما قالوا مش هو شريف منير

لو شريف منير انا ارتاح بصراحة
حاجة ما تضايقش لو شريف منير هو اللي قال كده

mido said...

مواطن مصرى


اقرا مقال حبيبك

ابرهيم عيسى النهارده

رفض الدعوة و قايل سبب رفضه

الكلمة نور said...

لا ارتاحى
خالد صلاح كان حاضر
ونقل الموضوع على طول

mido said...

مجدى الجلاد قابل اوباما كممثل للصحافة المصرية

Lunatic said...

FUCK OBAMA AND EVERY HYPOCRITE SON OF A BITCH IN THIS COUNTRY

simplymoi said...

Hi nawara,

I told so, Obama was born in island like the dajael. I bet you that if you meet for 5 min, he will charm for the rest of your life. Read his book "Dreams from my father" someone told that Obama should an Actor. During the election, Obama considered himself to look like Will smith. He charmed all the world and deep down, he laughs at suckers. Now I will go & watch the 5 witches at view see what they got to say about this. Always, remember the DEVIL THAT SMILES

Take easy

Me7'o said...

أنا كمان هاتشل والنعمة

قال ياواخد أوباما على كلامه يروح بوش ويقعد أوباما على أفعاله

نعيماً يا عرب
خشى على المدونة دى وشوفى رأيى

http://mylifeflavor.blogspot.com

lastcrazyboys said...

ايه الهبـــل ده...مكنش عندي أمــل فيه

كــان عنــدي أمــل في الحضــور .اااااه ماهما كانوا عازمين منتظر..بس دخلوه حافي

...المسلماني لسسسسسسسسسسسة قايل انا استغربت انطلاق الطلبة وعشقهم ليه

وهو كان بيلاغيهم كل شوية وهم اللي هتفوله
We love obama

انا بس مستغرب شريف منير راح ازاي
وبأنهي صفــة
سؤال للي ادعوا ان هو اللي قال

الكلمة نور said...

الخطاب من الالف للياء كان على الطريقة الامريكانى
مدعوين من كل الاشكال
اللى بيشموا كله على شيوخ جوامع
على سياسين معزولين وسياسين بيمارسواعلى رهبان
ممثلين وصحفين وبهائين
ولولا ان الشواذ مافيش لهم جمعية كان دعاهم
الديسك اللى كان واقف وراه امريكانى
العلم كان شبه خطاب التنصيب بتاعه بس على مصرى
والراجل مكدبش خبر لطع عليه الحته المصرى
قران على توراه على انجيل
حقوق مراءة على حقوق دينيه
حقوق الفلسطنين على حقوق اليهود
بمنتهى الحماس
قال كل اللى فى نفسه
وكان ناقص حد يزغرت من الساده الحضور بس كسفونى ومزغرتوش
وهوا خبط السلامو عليكوا من هنا والركب سابت الشيوخ نسوا صلاة الضهر
والتصقيف بقيت سامعه فى فيصل

هو السؤال مين قاله ان احنا جهلة للدرجة دى؟
داليا مجاهد؟

بدراوى said...

ممكن طلب لو سمحت
الأيات القرآنية اللى قالها اوباما
تحطيها فى البوست عشان نعرف الأيات بالضبط
لان الكلام اللى بالإنجليزى جايب ترجمة الأية و انا يعنينى النص الأصلى للاية لا الترجمة اللى ممكن تتلاقى مع معانى كثيرة فى القرآن

doudou said...

أنا اتشليت و بيعلمنا التعاليم الإسلامية السمحة و المشكلة مش في الإسلام انما فيكوا يا حثالة المشكلة ان الناس كل ما تسمع اسلام تصقف يالهوي وبعدين أوباما اللي الأمريكان انتخبوه هيعمل لنا ايه هيدينا ايه هي الحداية ممكن تحدف كتاكيت
بيتكلم بروح امه عن الضمير يا حزني
واحنا ننبسط و نصقف محدش هيساعدنا غيرنا لازم نفهم ده ما حك جلدك مثل ظفرك.نواجه سوى ايه ياابن ال
قتل الأبرياء و حماية الأمريكان و افغانستان ايه ايه اللخبطة حد فهم حاجة طيب ليه بيصقفوا بقى و نحبه ليه ليه ليه ليه ده بيخدم مصلحته و مصلحة الأمريكان اللي ركلوا السلم بعيدا لما عملوا تنميتهم علشان محدش يطلع وراهم دول المادة الخام للأنانية والعنصرية و الإستغلال دول اللي عملوا الظلم و العبودية

doudou said...

ده أهاننا و قال علاقة أمريكا و اسرائيل تاريخية و غير قابلة للتغيير ايه ده حاي يقول للمسلمين ايه اسرائيل حلوة و صاحبتنا يا كلاب
وبعدين و لاد الهرمة بيصقفوا على ايه لما يقول الفلسطينيين و الإسرائيليين يعيشوا في سلام مع بعضيهم علشان دي المصلحة يا غجر
ده استهزاء و إهانة و مغالطة ده مش نصاب ده جاي يحمر عينه و يهزأنا في عقر دارنا و يقول اعملوا اللي باقوله يا جزم و إلا وإلا و حماس لازم تتأدب أنا هاطق و البلاد العربية عليها مسئولية يا همج تعملوا اللي باقوله.اتعلموا اتعلما والديموكراتية و الحلاوة و الملاوة

mido said...


من أول السطر

إبراهيم عيسى

ربما لا يهمك أنني لم أحضر خطاب أوباما ولم أستجب لتلك الدعوة الكريمة التي جاءتني كغيري ممهورة باسم شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، وربما لا تريد أن تعرف أسبابي لعدم المشاركة ولا الذهاب مع المدعوين للاستماع للرئيس الأمريكي، ومع ذلك فأنا أريد أن أقول لك، فتحملني:
حسن على said...

خطاب انتخابى بالدرجة الاولى وكأنة مرشح نفسة رئيسا للعالم الاسلامى .ادى لكل واحد الحتة اللى بتعجبة ونسى ان الحساب الرياضى لمجمل ما قالة يساوى (صفر) .لاأنكر فصاحتة وقدرتة على الخطابة ... ولكن بياع شربة(الحج محمود) لدية نفس هذة القدرات ايضا ... على نوارة استعمال لغة اكثر دوبلماسية ... فتقول مثلا "ان المترجم كان حمار اكيد كان حمار ... لكن ربما كان جحشا ايضا!!!" عشان تبقى دوبلماسية زى اوبما برضة ومحدش اجسن من حد

حـنــّا السكران said...

أول شيء و أهمّ شي .. اعرفولنا اسم اللي قال وي لاف يو

ضروري جدا تعرفه اسمه ..عشان لازم نعمل حملات تحذير للأجيال الأقادمة من الرجل ده و أمثاله ..لازم يكون عبرة لم يعتبر .

ثانيا ..مش قال يلفّ أي إنسان طبيعي ..هو بيلفّ الهبل بس .

تالتاً :

متل ما قال مينا تماما

هو بيقول الشيء و عكسه ..و انت بقى اسمع القسم اللي يعجبك و زغرد ..

أنا قرفان يا نوارة .. قرفان مننا كتير ..و ما لي نفس أعمل حاجة .

احنا بقينا مسخرة لهالدرجة ؟ ينضحك علينا عيني عينك ..و احنا نصفق

ـ عوكل بقى جاب الديب من ديله و حرّر طهران اليوم

دعاء said...

بجد الله ينور عليكي يا نوارة جبتي من الاخر يعني

حـنــّا السكران said...

شريف منير ؟؟؟؟؟؟؟

و ( وي ) يقصد فيها مين ؟؟

باسم مين عم يحكي يعني ؟؟

ما كان ناقصنا غير شريف منير

دعاء said...

من الاخر انا طول ما أنا قاعدة حاسة أنه اشبة ببتاع التلت ورقات..

و بينصب على الناس

المصيبة ان الناس صدقت وقالت ده ساحر ده عبقري..

الحقيقي العيب في الناس الراجل بيعمل ألي عليه لبلدة وللي مقتنع بيه

الدور والباقي علينا أحنا إلى بنصقف للي بيهدلنا

يعني نتبهدل وزي العبط نصقف

Moh'd Shaltaf said...

Dr.Asa'd Abu Khalil said:

"So let me summarize Obama's message to Arabs: if Arabs adopt and internalize Gun Zionism, the US will be very pleased."

ثورة العقل said...

أولا أنا شايف ان الأغبياء بس هما اللى توقعوا من .. الرئيس الأمريكى .. أى شئ فى مصلحتنا ،، وبالتالى الموضوع بتاعك ده بصراحة كل اللى عملوا أنه خلاكى أنتى وأوباما شبه بعض ،، يعنى هو ببيعرف يتكلم اسلامى كويس جدا ويزوق الكلام وينتفه حلو أوى وانتى كمان بتعرفى تتكلمى مصرى كويس جدا وتشطشطى الأمور وتحبشيها ،، هو ماجابش أى جديد وانتى كالعادة مابتقدميش أى حل كل اللى بقراهولك وصف ممتاز للفساد اللى احنا فيه وتمثيل رائع لكل فئات المجتمع العامل بس فى الأخر ولا حاجة .. كله << كلام فااااااااضى>> وعموما أيا ماكان رأيك فى اللى قلته أو تفسيرك اللى مش هايخلو من نظرية المؤامرة ليا حاولى كمثقفة إنك تقدمى حلول بجد ، مش يكون كل اللى بتعمليه انك بتصوتى بالثقافى ..

Wild at Heart said...

حد يفهمني حاجة
مش الجملتين دول عكس بعض بالظبط؟
No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America’s commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons.
إزاي بيقول مش من حق أي بلد تختار البلاد التانية عندها أسلحة إيه وفي نفس النفس بيقول لازم دول المنطقة تتخلى عن الأسلحة النووية؟؟؟؟ هو المتكلم مجنون والمستمع برضو مجنون؟

أسماء - فلسطين للأبد said...

على فكرة الراجل ده فكرنى بالإسكندر الأكبر .. كان كل مايروح بلد ويحتلها يلبس عباية الدين بتاعها .. يعنى فى الكنيسيت راح يقولهم "شالوم" ويتكلم عن الماسادا وإيرتز يزرائيل .. وعندنا يقول "السلام عليكم" ويكلمنا بالقرآن .. متهيألى لو راح التبت هايمشى يطلع لسانه لكل اللى يقابله(أصل ده أسلوب التحية هناك .. بجد والله)ويتكلم عن الدلاى لاما ورهبان الشنتو

وعلى كل لون يا أوباما

أسماء - فلسطين للأبد said...

مِن أوباما..
لِجَميعِ الأعرابِ شُعوباً أو حُكّاما: -
قَرْعُ طَناجِرِكُمْ في بابي
أرهَقَني وَأطارَ صَوابي
افعَل هذا يا أوباما..
اترُك هذا يا أوباما ..
أمطِرْنا بَرْداً وسَلاما
يا أوباما..
وَفِّرْ للِعُريانِ حِزاما !!
يا أوباما..
خَصِّصْ للِطّاسَةِ حَمّاما!!
يا أوباما..
فَصِّلْ للِنَملَةِ بيجاما !!
يا أوباما..
قَرقَعَة نعلِكُ أحلاماً
وَتَقيء صَداها أوهَامَا
وَسُعارُ الضَّجّةِ مِن حَوْلي
لا يَخبو حتّى يتنامى
وَأنا رَجْلُ عِندي شُغْلٌ
أكثَرُ مِن وَقتِ بَطالَتكُمْ
أطوَلُ مِن حُكْمِ جَلالَتِكُمْ
فَدَعوني أُنذركُمْ بَدءاً
كَي أحظى بالعُذْر ختاما
لَستُ بِخادمِ مَن خَلَّفَكُمْ
لأُسِاطَ قُعوداً وَقياما
لَستُ أخاكُمْ حَتّى أُهْجى
إن أنَا لَمْ أصِلِ الأرحاما
لَستُ أباكُمْ حَتّى أُرجى
لأكِونَ عَلَيْكُمْ قَوّاما
وَعُروبَتُكُمْ لَمْ تَختَرْني
وَأنا ما اختَرتُ الإسلاما !
فَدَعوا غَيري يَتَبَنّاكُمْ
أو ظَلُّوا أبَداً أيتاما!
أنَا أُمثولَةُ شَعْبٍ يأبى
أن يَحكُمَهُ أحَدّ غَصبْا
و نِظامٍ يَحتَرِمُ الشَّعبا
وَأنا لَهُما لا غَيرِهِما
سأُقَطِّرُ قَلبي أنغاما
حَتّى لَو نَزَلَتْ أنغامي
فَوقَ مَسامِعِكُمْ..ألغاما!
فامتَثِلوا.. نُظُماً وَشُعوباً
وَاتَّخِذوا مَثَلي إلهاما
أمّا إن شِئتُمْ أن تَبقوا
في هذي الدُّنيا أنعاما
تَتَسوَّلُ أمْنَاً وَطَعاما
فَأُصارِحُكُمْ ... أنّي رَجُلُ
في كُلِّ مَحَطّاتِ حَياتي
لَمْ أُدخِلْ ضِمْنَ حِساباتي
أن أرعى، يوماً، أغناما !!
أحمد مطر

lastcrazyboys said...

قلت لكم مرارا
إن الطوابير التي تمر
في استعراض عيد الفطر و الجلاء
(فتهتف النساء في النوافذ انبهارا)
لا تصنع انتصارا.

================

يا حنــا

صدقني المسلماني أكــد في لقــاء على قنــاة الحيــاة انه جموع الطلبة كانوا مهووسين بيه

وهو بادلهم التحية
وهما بالتالي اللي قالوا
We Love Obama

وعلى فكـــرة
عايزك يا صديق ..تحذر الأجيال القادمة مني ..ومن أمثالي

I do Love this guy..

Me7'o said...

لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم...
للدرجة دى يا نوارتنا إنتى محبطة نفسياً خلاص بقى يا ستى
أفتحى المدونة بتاعتك واسمعى الشيخ إمام كده وصلى على النبى وألحقى والنبى أفرحى بشبابك شوية قبل ما تسمعى الوكسة الجديدة بتاعت حكومتنا الرشيدة النظيفة اللى جاية قريب إن شاء الله وقال على رأى المثل:

اضرب عاد بثمود و ارقص مع القرد إذا حكمت ما دمت فى دولة القرود

هندسة وصفية said...

هاهاااااااااااي
اهو طلع شريف منير
هو الي اعترف بنفسه

Reky said...

أستاذه نواره. صديقة لى قالتلي إن على قناة OTV
قالوا إن الفنان العبقري شريف منير ( اللى مش عرفه كان مدعو ليه) هو اللى قال :
i love you Obama!!.
بيحب أوباما اللى أخذ على عاتقه وعاتق أمريكا تطبيق ونشر دعوة الآيه القرآنيه: " وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"..!!!

3ishreen said...

لا شك إنو ناس كتير راح يختلوفا في خطاب ابو عمامه
لكن الأهم هو الخارطة الجديدة التي يريد اوباما رسمها للشرق الأوسط كما بينها خطابه المعسول
======
التركيز على إستمرار الحرب في أفغانستان وباكستان حتى أجل غير مسمى
=======
محاربة أي مسلم يطالب بأي مطلب لا يروق لأمريكا

=======
العراق حنظبطها بطريقتنا إحنا خلاص لقينا الناس اللي ممكن يسمعوا كلامنا هناك وكلها كم سنة 10 او 20 وكلة يمشي مظبوط هناك
=======
البدء في مفاوضات مع إسرائيل (تاني وتالت ورابع) البدء في مفاوضات ونشوف إسرائيل حتعمل إيه بس لازم تفتكروا إنو علاقتنا بأسرائيل علاقة تاريخية وثقافية( محدش إنتبه لكلمة ثقافية دي، يعني بقولكم أنا عارف إنو أسرائيل دولة ديمقراطية وغربية القاليد وبتعيش بين شعوب همجية ) لكن نعمل إيه نصيبها كده، يا ترى ليه محددش حدود الدولة الفلسطينية ومشكلة والجدار العنصري اللي بتبنية إسرائيل حول الضفة ، ليه عاوز من العرب بس مراجعة مبادرتهم لانها( بداية طيبة) لكنها غير كافية لإرضاء اسرائيل.
====== لما جمال حيوصل للحكم إحنا حنؤيده برضو لأنو وجوده بيدعم الهدوء والأستقرار في المنطقة
واللي تعرفوا ابوه أحسن من اللي متعرفهوش
======
إحنا منقدرش نفرض على إسرائيل عدم إستخدام أي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا بس نقدر نقول لأيران إنك مالكيش اي وجه حق في حيازة أسلحة نووية
======
ديمقراطية اللي انتو عاوزينها ، إحنا بنتكلم مع رؤسائكم وهما حلوين أوي وعندهم "عقود" من الخبرة في الحكم وبصراحة هما أحسن ناس يشكموا شعوب متلكم، أنتو شعوب ما ينفعش فيها الديمقراطية ولا الحرية الشخصية لانكم بتروحوا تنتخبوا حركات وأحزاب متطرفة وعنصرية وبتكرهنا كتير ، لذلك رؤوسائكم أدرى مننا في الطريقة الأفضل لحكمكم
======
وبعدين انتو ما بتفهموش دينكم بطريقة صحيحة ، دينكم حلو ومتسامح وجميل أوي وعندنا كتاب قرآن من زمان وبنعرف اللي فيه بس انتو روحوا أقرؤه كويس وحتلاقوا إنو مالكوش حق في أي مطالب بتطالبونا فيها
======
وطلي الله على كل الرسل والانبياء إحنا بنؤمن بيهم كلهم وهما لو موجودين حيؤيدونا ويقفوا ضدكم لأنكم هبل وهطل ومجانين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الناطق بلسان الباب الاخر said...

خطاب اوباما اللي هو تلخيص سياسة امريكا تجاه الشرق الاوسط هو فقط خطو جديدة واخرى في طريق بوش الذي حاول البحث عن صراع الحضارات ومصادمتها ولكن اوباما حاول فقط التحدث عن الديانات الثلاث وكأنها متنورة ومتسامحة تجاه بعضها البعض وهذا خطأ فادح فكل ديانة تلغي ما قبلها وما بعدها وعدا غير ذلك لكنا كلنا ابناء ديانة واحدة ...وهكذا خطاب اوباما من جهة يهاجم جورج بوش ومن جهة اخرى يدافع عن مبرراته في الهجوم على العراق وافغانستان والباكستان ويستشهد بالبوسنة كنموذج ناجح للتحرر والديموقرطيه على نهج الجانك فوود ,
عمليا اوباما لم يختلف كثيرا عن جورج بوش ذاك يرسل الدعم المادي للموستوطنات ويقول يجب ايقاف المستوطنات .. وها هو اليوم اوباما يقول ان العلاقة مع اسرائيل لن تتغير ولن تهتز...ويجب ايقاف المستوطنات ومن جهة اخرى الفلسطينين ان يوقفواالعنف!
... بالله عليكو ما هاد تخبيص؟

lastcrazyboys said...

سؤال بروتوكولي للي عندهم اطلاع على الحاجات دي

ذكرت بعض المواقع انه حتى الرئيس لم يسلم من التفتيشات من قبل طاقم الحراسة الشخصية الأمريكية

!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

العبيد الجدد said...

انا مش غايظنى غير ولاد الك........ الى كل شوية يعملو مداخلات ويقعدو يقولو ان مصر اتشرفت ان الخطاب من عندنا بصراحة احنا شعب نستاهل الى بيحصل لنا واكتر
حاجة تقرف الكلب الجربان

حـنــّا السكران said...

lastcrazyboys

فرق كبير يا صديق بين أن تحبّ فلان الشخص أو تحترمه كشخص مجتهد و تعب على نفسه ..و بين أن نصرخ في وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بما يُمثّل و نقول له

وي لاف يو

lastcrazyboys said...

ايييييييييييوة يا مسيو حنا

دخييييييييييييييلك من بعد الله

توصل المعــلومة للست نوارة ...علشان هي مصرة اني لما اجي اقول

I love Obama

تعلق لي ابو وردة زي ماهي معلقاه للراجل
====
فرق كبييييييير
اديك قولتها..
وبعدين تعالي هنا يا حاجة ..انتي واللي يتشددلك من جموع العالم التالت
لحد امتى بقى هتفعــدوا تستنوا اللي يهبط عليكم من السماء ..ممسكا بمفاتيح اورشليم
ويقولكم اورشليم عربية

وتيييييييت للعجائز امام نار المدفأة ..على ام الحطابون في الجبال

اهم حاجة انتوا يا نغنوغتي

عاااااااارف هتقوليلي ..انا مقولتيش كده بالعكس انا بحارب الناس اللي بتقول كــده

وتحاربيهم ازااااي

بانك تطلعيه افاق وابن كلب واطي
!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

طب وانا مالي..عارف انك هتسبي لي واللي خلفوني في سرك وجهرا..بس وانا مالي

وهعيش الدور واتمنى منه ينحاز لي ليه ..هو بسلامتك خدتينا من ايدينا وقواتينا تعالوا يا ولاد صوتكم امانة ..الواد ده مـ الآخررررر..ضبطوه
!!!!!


هقولك على حاجة ..مفاءجة" على رأي ابو كرتونة" ..الناس اللي مادولوش صوتهم ..امانة في رقبته حلف اليمين عشان يديهم وقته..وهمته
عشان معاهم هوية امريكاني

==
يقوم يسيب دول ويجي يحقق امال الشعب العربي العريضة بتاع ايييييييييه
ما تتجدعن انت وهو ..وذاكر وعافر..واعمل زيه

راجل لا جاي عن طريق لوبي..ولا ليه مصالح بيزنس
واســـــــــــــــــــــود

وبرضه عملها ونجح

خد اللقمة من بق الأســد..مش قعد يقول دول مستنصدني ..وايه شغل الاستنصــاد ده

عرفتي يا عزيزتي انا ليه

Still Love Obama

Basem said...

أوباما راح أوباما جي مصر عليها العوض

TAFATEFO said...

@lastcrazyboys, حنا السكران

أعتقد ان الطلاب اللي حضروا الخطاب لم يحضروه بصفة رسمية .. بل حضروا خطاباً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاب الأسمر صاحب التجربة الملهمة للملايين حول العالم

معتقدش ان هتاف الشباب (وإن كنت مش فاهم ايه الداعي له إلا انهم اتعودوا على كده من حفلات تامر حسني وعمرو دياب بدليل هتافهم أوباما أوباما زي متخلفين الكورة؟؟) ده ليه أي معنى يحمل أي طابع رسمي .. هما مالهم ومال الرسميات

وأعتقد ان هتافهم ليه بحبهم كان من منطلق كونه الشخصيه الكاريزمية صاحبة التجربة الفريدة مش باعتباره رئيس الولايات المتحده

TAFATEFO said...

من ألطف ما حدث اليوم هو إعلان شيخ الأزهر بأنه على دين أوباما ويؤمن بكل ما جاء به .. ومذيع الحياة أسكت الشيخ جمال قطب لأنه انتقد خطاب أوباما

Joe75 said...

مصطفى

حتى هو كان مستغرب

و كان باين على وجهه لما يهتفوا و يصرخوا كأنهم قدام تامر حسني ..

هو مفيش حدّ أغمي عليه من البهجة و الطرب يا مصطفى ؟؟

و لمحت في عيونه كلام لما يهتفوله .. شيء متل الأمنية بانت عليه .. كأنه بيقول يا ريتني كنت حاكم في بلد عربي ..و الناس تهتف لي حتى لو دست على رقابهم ليل نهار .

اراجوز said...

تسلم إيديك فعلا

Ahmed said...

e7na medeyenloh ay ehtemam leh? ya3ni ba3d el khetab eli masr we2fet kolaha 3ashan tesma3o, ana 3andi so2al wa7ed bas: 7ayatna hatetghayar ezay ba3d el khetab? wala ay 7aga hatitghayar. we hanefdal netbahdel we nakol 3ala afana kama kan. yeb2a 3al 2a2al kona neroo7 ashghalna we neseebo yerghi ma3a nafso.