Thursday, 21 August 2008

بوست راااااااااااااااائع

من عند جو غانم، كنت ح اخده كله تاني عندي بس خفت بقى ابقى باقطع عليه في المدونة ويقول لي انت بتاخدي البضاعة تبيعيها عندك عشان تلطشي مني الزباين
:)
بس فيه مقتطف ما قدرتش ما اخدوش واللي عايز يقرا التدوينة كلها يدوس عليه عشان يشوف التدوينة كاملة:

نــحـن الــمــُـوقـعـون أدنـاه و الـمـمـثـلـون لـلـطـوائـف الـمـذكـورة فـي ذيـل هـذا الـخـطـاب . نـعـتـرف هـنـا بـصـدق و أمـانـة أن كـل طـرف مـنـّـا يـنـظـر لـلاّخـر بـعـيـن الـكـره و الـحـقـد و يــتـمـنـّـى فـنـاءه عـن سـطـح الأرض الاّن قـبـل الـغـد . كـمـا أنّ كـلّ مـنـّـا يـعـتـبـر الاّخـر كـافـر زنـديـق
وخـنـزيـر عـلـى هـيـئـة بـشـري ّ .. ولأنـنـا عـجـزنـا تـمـامـا ً عـن الـقـضـاء عـلـى بـعـضـنـا الـبـعـض لأسـبـاب نـجـهـلـهـا جـمـيـعـا ً رغـم أنـنـا لـم نــوفــّـر جـهـداً فـي سـبـيـل ذلـك مـنـذ أكـثـر مـن ألـف عـام حـتـى الاّن .

و لأن كـل كـرهـنـا و مـؤامـراتـنـا و دسـائـســنــا لـم تــُـجــد ِ نـفـعـا ً .

لـذلـك ارتـأيـنـا الاّن أن نـعـقـد هـدنـة و وثـيـقـة عـدم اعـتـداء مـؤقـتـة . و أن نـعـيـش بـسـلام فـي أوطـانـنـا , لا يـتـدخـّـل أحـدنـا في شؤون الاّخـر .

و أن نــُـبـقـي الـكـُـره فـي الـقـلـوب و نـواظـب عـلـى اسـتـذكـاره بـعـد كـل صــلاة , كـي لا يــُـمـحـى تــراثـنـا و كـي لا يـكـون وجـودنـا عـلـى هـذه الأرض ضـربـا ً مـن الـعـبـث . و لأنـنـا جـمـيـعـاً لا نـسـتـطـيـع الـمـحـافـظـة عـلـى عـقـائـدنـا و أديـانـنـا دون حـقـد عـلـى الاّخـر , لـذلـك
سيـكـون الـحـقـد شـأن ٌ داخـلـي فـي كـلّ طـائـفـة . تــتــكـفــّـل هـذه الـوثـيـقـة بـعـدم إشـهـاره فـي وجـه الـغـيـر , و عـدم مـمـارسـتـه كـواقـع مـُـعـاش بـيـن أبـنـاء الـوطـن الـواحـد . إلـى أن يـأتـي يـوم تـسـتـطـيـع فـيـه
طـائـفـة مـنــّـا سـحـق كـل الـطـوائــف الأخـرى بـطـرفـة عـيـن , و تـرث َ وحـدهـا الأرض بـعـد ذلـك ... و عـلـى هـذا نــُـوقــّـع .. مـع خـالـص حـقـدنـا

No comments: